Inkomensconsulent (m/v)

Vestiging: Qjobs Professionals Sociaal Domein
Werklocatie: Gemeente Rotterdam
Vacaturedatum: 08-03-2017
Branche: Overheid/semi-overheid
Dienstverband: Project

Omschrijving opdrachtgever

Algemene informatie:
• Standplaats: Rotterdam;
• Werklocatie: Dynamostraat 18;
• Startdatum: in overleg;
• Aantal uur: 32 tot 36 uur p/w;
• Duur opdracht: 3 - 6 maanden;
• Verlengingsopties: ja, namelijk 6 - 9 maanden tot één jaar
• FSK: 7-9;
• VOG vereist: ja.

Afdeling Beheer Inkomen:
Inkomensbeheer is een wettelijke taak en wordt door deze afdeling uitgevoerd. Doel van de afdeling. Beheer inkomen is het efficiënt beheren van de uitkeringen door middel van een uniform proces.

Positionering:
Het voorbereiden en beoordelen of en tot welke hoogte en duur aanvragers in aanmerking kunnen komen voor een inkomensvoorziening binnen de kaders van relevante wet- en regelgeving (Bijzondere Bijstand). Het beheer van de toegekende inkomensvoorziening, het handhaven van de rechtmatige verstrekking, inclusief eventuele verrekening, terugvordering of verhaal op
onrechtmatig ontvangen inkomensvoorzieningen. Alles gericht op het verhogen van de uitstroom en verlaging van de uitkeringshoogte.

Taakomschrijving

Kern van de functie:
• Toetst en beoordeelt eenvoudige tot complexe inkomensvraagstukken algemeen;
• Toetst en beoordeelt eenvoudige tot complexe aanvragen Bijzondere bijstand en
• Kinderopvang;
• Haalt en geeft informatie aan doelgroepen inzake hun persoonlijke inkomenssituatie;
• Draagt zorg voor het beheer- en handhavingsproces op toegekende Inkomensvoorzieningen:
• Stemt bevindingen af met en draagt informatie over aan collega’s binnen de afdelingen Toetsing & Toezicht, Werkintake & Prematching, Matching en Beheer Inkomen;
• Voert gegevens in en completeert dossiers conform richtlijnen ten behoeve van het beheer;
• Verwerkt gegevens in geautomatiseerde systemen en genereert beschikkingen;
• Maakt rapportages over onderzoeksbevindingen op individueel niveau o.a. ten behoeve van het handhavingsproces;
• (Her)berekent inkomenssituaties in het kader van een eventuele verrekening of
• Terugvordering;
• Draagt zorg voor een tijdige beëindiging van de uitkering aan de hand van verkregen informatie over de (inkomens)situatie van de aanvrager;
• Informeert aanvragers over de voortgang en het al dan niet toekennen van aanvragen;
• Signaleert verdachte situaties en voert nader onderzoek uit naar de rechtmatigheid van de uitkering;
• Voert boete/maatregelgesprekken.

Functie-eisen

Functie-eisen:
• MBO werk- en denkniveau;
• Minimaal 5 jaar ervaring op het vakgebied;
• Aanvullende functie specifieke (interne) opleiding;
• Kennis van relevante wet- en regelgeving;
• Fraude alertheid;
• Affiniteit met sociale zekerheid en voorzieningen.

Competenties:
• Communiceren;
• Klantgerichtheid;
• Integriteit;
• Accuratesse;
• Resultaatgerichtheid;
• Probleemanalyse;
• Samenwerken;
• Voortgang bewaken.

Geschiktheid ZZP'ers:
Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP'er niet mogelijk. Inschrijvingen waarin een ZZP'er wordt aangeboden komen niet voor gunning in aanmerking.

Procedure

Reactietermijn:
Voor deze functie zijn wij in opdracht van de gemeente Rotterdam doorlopend op zoek naar geschikte kandidaten.
Spreekt deze vacature je aan en voldoe je aan de gestelde eisen, stuur dan zsm jouw motivatie en recent cv.

Solliciteer nu voor de functie Inkomensconsulent (m/v)

Vacature:

Vestiging:

Je naam:

Je e-mailadres:

Je telefoonnummer:

Je LinkedIn profiel:

Je CV:

toegestane bestandstypes: jpg jpeg png gif mp3 mp4 pdf doc docx zip
maximale bestandsgrootte: 3MB

Je sollicitatie op vacature Inkomensconsulent (m/v):

Anti-spam